DETAJL-JEKL-NOSILCA NADSTREEK---IDEJNA DETAJL-OGRAJA POSNETEK-STANJA-NA-TERENU SIDRANJE-VMESNE-LEGE-LIMANCI TEMELJ-STEBRA-KOZOLCA
preload image preload image

PZI projekti (projekti za izvedbo) so nujno potrebni pri sami gradnji objektov. Niso pa nujno potrebni za pridobitev gradbenega dovoljenja. Ponavadi se PZI projekti izdelajo vzporedno z PGD projekti, lahko se pa izdelajo tudi naknadno, in sicer po pridobitvi gradbenega dovoljenja ter pred pričetkom gradbenih del. Obstajajo tudi delni PZI projekti, kar pomeni, da je izdelan delni PZI za  tisto gradbeno fazo, ki jo investitor namerava izvesti. Primer: ko ima investitor namen izvesti elektro instalacije je dolžan še prej naročiti PZI projekt elektroinstalacij....