DETAJL-JEKL-NOSILCA NADSTREEK---IDEJNA DETAJL-OGRAJA POSNETEK-STANJA-NA-TERENU SIDRANJE-VMESNE-LEGE-LIMANCI TEMELJ-STEBRA-KOZOLCA
preload image preload image

Izdelava idejne zasnove steče po prvem sestanku z investitorjem. Večinoma to poteka preko e-mail-a, in sicer na način, da pošljemo idejo v pdf obliki in na kratko tudi tekstualno opišemo celotno zamisel. To opoteka toliko časa, dokler investitor pisno potrdi, da se v celoti strinja z idejo. Vmes je dostikrat tudi potreben še kakšen sesatnek z investitorjem za uskladitev še kakšnih drugih stvari, ki se povezane z izdelavo projektne dokumentacije.